எங்கள் அப்பா

ஆக்கம்: பாவலர் அறிவுமதி
அப்பா!
எல்லா அப்பாக்களையும்
போல்
நீயும்
இருந்திருந்தால்
என்
தாத்தாவும்
பாட்டியும்
இந்நேரம்
முசிறியில்
மூச்சோடு
இருந்திருப்பார்கள்!

அப்பா!
எல்லா
அப்பாக்களையும்
போல்
நீயும்
இருந்திருந்தால்
என்
அக்கா
அமெரிக்காவிலும்
என்
அண்ணன்
கனடாவிலும்
நான்
இலண்டனிலும்
சொகுசாகப்
படித்துக்
கொண்டிருப்போம்!

என்
அப்பாவா நீ
இல்லையப்பா
நீ
நீ
நீ
எங்கள்
அப்பா!

எங்கள் என்பது...
அக்கா
அண்ணன்
நான்
மட்டும்
இல்லை!

எங்கள் என்பது...
செஞ்சோலை
காந்தரூபன்
செல்லங்கள்
மட்டும்
இல்லை!

எங்கள் என்பது...
உலகெங்கிலும்
உள்ள
என்
வயது
நெருங்கிய
என்
அண்ணன்கள்
என்
அக்காள்கள்
என்
தங்கைகள்
என்
தம்பிகள்
அனைவருக்குமானது!

ஆம்...அப்பா!
நீ
எங்கள்
அனைவருக்குமான
'ஆண் தாய்'
அப்பா!
அதனால்தான்
சொல்கிறேன்...

நான்
மாணவனாக
இருந்திருந்தால்
என்
மார்பில்
மதிப்பெண்களுக்கான
பாதகங்கள்
பார்த்திருப்பாய்!

நான்
மானமுள்ள
மகனாய்
இருந்ததால்தானே அப்பா
என்
மார்பில்
இத்தனை
விழுப்புண்கள்
பார்க்கிறாய்!

சிங்கள வீரர் ஒருவரது
மனைவியின்
வயிற்றில்
வளர்ந்த
கருவுக்கும்
கூட
கருணை காட்டிய
அப்பா!

உன்
பிள்ளை
உலக
அறமன்றத்துக்கு
முன்
ஒரே
ஒரு
கேள்வி
கேட்கிறேன்!

பன்னிரெண்டு
வயது
பாலகன்
துப்பாக்கி
தூக்கினால்
அது
போர்க்
குற்றம்!

பன்னிரெண்டு
வயது
பாலகன்
மீது
துப்பாக்கியால்
சுட்டால்...
இது
யார்க்
குற்றம்!

என்னைச் சுட்ட
துப்பாக்கியில்
எவர்
எவர்
கைரேகைகள்!

உலக
அறமன்றமே!
உன்
மனசாட்சியின்
கதவுகளைத்
தட்டித்
திறக்க

உலகெங்கிலுமுள்ள
பாலச்
சந்திரர்கள்
அதோ
பதாகைகளோடு
வருகிறார்கள்!

பதில்
சொலுங்கள்!....

-அறிவுமதி-


நன்றி: பாவலர் அறிவுமதி
மூலம்: இணையத் தமிழ் - மாசி 25
பிரசுரித்த நாள்: Feb 26, 2013 18:18:46 GMT

Please Click here to login / register to post your comments.
News Room

Government to hand over land in Jaffna to it’s rightful owners

Rajapaksa leads Sri Lanka protests, calls for government change

Alleged Islamic State affiliate has uncle in Sri Lankan government

Killing of children for ransom and Sri Lanka’s nightmares

Outdated admin system slows down HRCSL performances: Dr.Udagama

Families of missing boys hope justice is finally within reach

Gary Anandasangaree appointed as Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism

Sierra Construction builds 15 water towers in Jaffna and Kilinochchi

SOS Children’s Villages Sri Lanka empowering Jaffna’s youth with vocational education

China aims to build houses, roads in Sri Lanka north to extend sway

Events

2016-08-27 - Scarborough, ON

TamilFest 2016

2016-05-08 - Markham, ON

Word Travels: Commemorating Tamil Literature & Community

2016-05-06 - Toronto, ON

The 2nd Tamil Studies Sumposium

2015-12-04 - Markham, ON

Anpuneri Fundraising Event

2015-11-14 - Toronto, ON

IMHO Canada 2015 Convention Gala

2015-11-28 - Mississauga, ON

8th Annual South Asian Expo

2015-04-26 - Scarborough, ON

TGTE’s Annual Conference and Dinner event 2015

2015-04-25 - Scarborough, ON

OHM The Fashion Affair

2015-03-28 - Brampton, Ontario (Canada)

Free Seminar

2015-03-29 - Scarborough, ON

Annual General Meeting (AGM) - 2015

Notices